Willemijn van Oort, vakantie voor mij, niet voor hem, 30 x 40