100 jaar Jan Mankes

Jan Mankes, Vaas met jasmijn, 1913,   30 x 26,5 coll. Arnhem Museum

De kunstschilder Jan Mankes wordt in de kunstwereld hoog ingeschat. Zijn figuratieve schilderijen hebben een hoog  poëtisch gehalte, zijn soms melancholisch, en hebben vaak een bijzonder licht. Mankes is een meester in het weglaten en laat daarom meer aan ons als toeschouwer over. Zijn schilderijen zijn vrij klein, de indruk die hij achterlaat groot.

Stichting 100 Jaar Jan Mankes is opgericht om het leven en werk te herdenken van Jan Mankes. De activiteiten vonden plaats 100 jaar na zijn overlijden in 2020 in zijn woonplaats Eerbeek.

Onder andere een expositie in Huis te Eerbeek met bekende realisten zoals Pieter Knorr, Henk Helmantel en Peter Durieux. Kijk voor meer informatie op www.100jaarjanmankes.nl.

Hier werd een korte film vertoond, die ook in Museum MORE te zien was bij de overzichtstentoonstelling van Mankes. In deze film legt Gerd Renshof de techniek van Jan Mankes uit.

‘Kijk Jan Mankes’ is het boek dat in mei 2020 is uitgekomen. Hierin teksten van  o.a. Hans Dorrestijn en Charlotte Caspers. Te bestellen  via de website, het adres staat hieronder.

https://www.100jaarjanmankes.nl

In het najaar van 2020 werden er vier lezingen gegeven over Mankes, zijn schildertechniek, zijn vrouw Annie Mankes-Zernike en Chris Lebeau, een goede vriend.

Op 16 oktober gafGerd Renshof een lezing over olieverftechnieken, gerelateerd aan Jan Mankes.

Een herinneringsplaquette is aangebracht op zijn woonhuis.

Geweldig is de landelijke wedstrijd die georganiseerd is en waarvan 50 werken 2 weken werden geëxposeerd in Eerbeek in de Kruiskerk. De winnaar Marije vd Berg mag exposeren bij Museum Møhlmann in Appingendam. De werken waren  na de Kruiskerk tot 14 november te zien bij diverse ondernemers in Eerbeek.

Ik ben blij dat ik aan deze organisatie mijn steentje kon bijdragen.

Gerd Renshof