Celine Dupon, naar foto van Jan Banning, 4e opdracht, 40 x 30