Wim van Polanen Petel

Wim van Polanen Petel, Retiarius versus Thraex, 62 x 50

Wim van Polanen Petel, 30 x 40