Lily Wang

Lily Wang, Gloria, met bladgoud, 50 x 50

Lily Wang, kraan, 30 x 40, 5e opdracht

Lily Wang, koude bloei, 15 x 20

Lili Wang, Ananas, naar de waarneming, 40 x 30, 3e opdracht

Lily Wang, vrij naar oude meesters, 2e opdracht, 30 x 40