Joke Feenstra

Joke Feenstra, 30 x 40, 4e opdracht

Joke Feenstra, Orientalis in kikkerland, 40 x 60

Joke Feenstra, voorvaderlijk slot, 30 x 30, 6e opdracht

Joke Feenstra, zonder wit paard, 20 x 30

Joke Feenstra, Dé Prins! 20 x 30, 5e opdracht

Joke Feenstra, vrij naar oude meesters, 40 x 30

Joke Feenstra, doek op ezel, naar de waarneming, 40 x 30