Claudia Cruiming

Claudia Cruiming, vrij naar Coorte, 19,5 x 19.5

Claudia Cruiming 30 x 40

Claudia Cruiming, 30 x 40

Claudia Cruiming Dorcas gazelle 40 x 30

Claudia Cruiming, putter, 40 x 30

Claudia Cruiming, 7e opdracht, 40 x 30

Claudia Cruiming, 4e opdracht, 30 x 40

Claudia Cruiming, vos, 30 x 40, 5e opdracht

Claudia Cruiming, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht

Claudia Cruiming, vrij naar Claesz., 2e opdracht, 30 x 40