Ada Endeveldt

Ada Endeveldt, hete grond, 30 x 40

Ada Endeveld, 30 x 40, 4e opdracht

Ada Endeveld, nieuwsgierig, 40 x 30, 5e opdracht

Ada Endeveldt, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht