Portretschilderen

De cursus heeft een opzet waarin het progamma van één portret wordt doorlopen. We beginnen met basisoefeningen, dan de opzet, tot de slotafwerking. Tussendoor is er steeds aandacht voor de psychologie van het portret, en hoe het inzicht daarover door de kunstgeschiedenis terug te zien is.

Cursussen

lestijden & data Cursus docent
Zaterdag
12.00 - 16.00
Nijmegen
en figuur 18 lessen à 4 uur twee wekelijks prijs op jaarbasis € 810
Jaap Wijtenburg