Renata Niemeijer, naar de waarneming, 3e opdracht, 40 x 30