Paul Mansvelt, wajangpop, 40 x 30 naar de waarneming