Maria van Vegchel, oosters zwaard, 30 x 40, naar de waarneming