Lianne Evers, naar van Aelst, 40 x 30, tweede opdracht