Claudia Cruiming

Claudia Cruiming, vos, 30 x 40, 5e opdracht

Claudia Cruiming, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht

Claudia Cruiming, vrij naar Claesz., 2e opdracht, 30 x 40